ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ( …

กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

ประกาศรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

    ประกาศรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศ …

ประกาศรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป Read More »

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 13) วันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2565

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201 …

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 13) วันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 Read More »

การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (MST,SMTE,EP)

ประกาศโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เรื่อง การรับนักเรียนชั้ …

การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (MST,SMTE,EP) Read More »