ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือก ประเภทนักเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. ประกาศผลการสอบคัดเลือก


2. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ม.1 (ในเขตพื้นที่บริการ)


3. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ม.1 (นอกเขตพื้นที่บริการ)


4. รายชื่อลำดับสำรอง ม.1


5. จัดห้อง ม.1