บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหาร​

ผู้บริหาร

teamwork

หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน

คณะกรรมการสถานศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิต

คณิตศาสตร์

วิทย์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สังคม

สังคมศึกษา ศาสนาฯ

พละ

สุขศึกษาและพลศึกษา

การงาน

การงานอาชีพ

ต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ