โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
Slide
" มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นเลิศทางภาษาโดยการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ "
ดร.เอกชัย บุตรแสนคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ระบบภายในโรงเรียน

student

ระบบรับสมัครนักเรียน

tutorial

ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

car

ระบบขอใช้รถยนต์โรงเรียน

จดหมายข่าว

 • ฉบับที่ 123/2565 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565
  by admin on 25 มิถุนายน 2022

  นางสาวพิมพ์ จันทร์อุ่นทะยา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะพร้อมด้วยคณะครูในกลุ่มสาระ ฯ ได้จัดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านดนตรีและนาฎศิลป์พื้นเมืองขึ้น […]

 • ฉบับที่ 122/2565 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565
  by admin on 23 มิถุนายน 2022

  ดร.เอกชัย บุตรแสนคม เป็นประธานในพิธีเปิดในโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมการอบรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์ […]

 • ฉบับที่ 119/2565 วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565
  by admin on 23 มิถุนายน 2022

  วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 งานแนะแนวได้มอบหมายให้นายมงคล บุญคำภา ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยานำนักเรียน นายปัญญาวุฒิ วงษาเนาว์ ม.5/1 เข้ารับทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม […]

แนะนำบุคลากรใหม่

นางสาวจารวี อินธิกาย
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาววรัญญา สายตรี
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นายมงคล บุญคำภา
แนะแนว

นางสาวกานต์สินี ทองโคตร
ครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์

ข่าวประกาศ / ผลสอบ / ทุนการศึกษา

จัดซื้อ / จัดจ้าง

แผนงาน / งบประมาณ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

โรงเรียนมาตราฐานสากล

จังหวัดสกลนคร

สถานที่ตั้ง

ติดต่อ

tnw

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา Thatnaraiwittaya School

เลขที่ 606 ถนนหมายเลข 22
บ้านชุมชนดงพัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์ : 042-970128
โทรสาร : 042-743678
เว็บไซต์ : www.tnw.ac.th
อีเมล์ : email@tnw.ac.th