โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
Slide
" มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นเลิศทางภาษาโดยการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ "
ดร.เอกชัย บุตรแสนคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ระบบภายในโรงเรียน

student

ระบบรับสมัครนักเรียน

tutorial

ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

car

ระบบขอใช้รถยนต์โรงเรียน

จดหมายข่าว

 • ฉบับที่ 87/2565 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
  by admin on 17 พฤษภาคม 2022

      ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในที่ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5, 6

 • ฉบับที่ 86/2565 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
  by admin on 17 พฤษภาคม 2022

      วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครั้งที่ 3/2565 […]

 • ฉบับที่ 85/2565 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
  by admin on 17 พฤษภาคม 2022

      วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม […]

แนะนำบุคลากรใหม่

นางสาวจารวี อินธิกาย
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาววรัญญา สายตรี
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นายมงคล บุญคำภา
แนะแนว

นางสาวกานต์สินี ทองโคตร
ครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์

ข่าวประกาศ / ผลสอบ / ทุนการศึกษา

จัดซื้อ / จัดจ้าง

แผนงาน / งบประมาณ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

โรงเรียนมาตราฐานสากล

จังหวัดสกลนคร

สถานที่ตั้ง

ติดต่อ

tnw

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา Thatnaraiwittaya School

เลขที่ 606 ถนนหมายเลข 22
บ้านชุมชนดงพัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์ : 042-970128
โทรสาร : 042-743678
เว็บไซต์ : www.tnw.ac.th
อีเมล์ : email@tnw.ac.th