โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
Slide
" มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นเลิศทางภาษาโดยการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ "
ดร.เอกชัย บุตรแสนคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ระบบภายในโรงเรียน

student

ระบบรับสมัครนักเรียน

tutorial

ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

car

ระบบขอใช้รถยนต์โรงเรียน

จดหมายข่าว

 • ฉบับที่ 144/2565 วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
  by admin on 9 กรกฎาคม 2022

  ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ EPได้จัดกิจกรรมติวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ […]

 • ฉบับที่ 143/2565 วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
  by admin on 8 กรกฎาคม 2022

  ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ […]

 • ฉบับที่ 142/2565 วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
  by admin on 8 กรกฎาคม 2022

  วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา […]

แนะนำบุคลากรใหม่

นางสาวจารวี อินธิกาย
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาววรัญญา สายตรี
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นายมงคล บุญคำภา
แนะแนว

นางสาวกานต์สินี ทองโคตร
ครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์

ข่าวประกาศ / ผลสอบ / ทุนการศึกษา

จัดซื้อ / จัดจ้าง

แผนงาน / งบประมาณ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

โรงเรียนมาตราฐานสากล

จังหวัดสกลนคร

สถานที่ตั้ง

ติดต่อ

tnw

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา Thatnaraiwittaya School

เลขที่ 606 ถนนหมายเลข 22
บ้านชุมชนดงพัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์ : 042-970128
โทรสาร : 042-743678
เว็บไซต์ : www.tnw.ac.th
อีเมล์ : email@tnw.ac.th